Pionjärerna

M

Anna Whitlock (1852 – 1930) var en verklig eldsjäl och förebilden till TV-seriens Fröken Friman.  Hon lärde sig läsa när hon var fyra år men fick själv aldrig ta studenten.

Tillsammans med Ellen Key startade hon den första samskolan för flickor och pojkar i Stockholm. Anna Whitlock inspirerades av suffragetterna i London och hon stred på barrikaderna för den kvinnliga rösträtten. Omkring sig samlade hon andra framstående kvinnor från alla samhällsgrupper i kampen för ett bättre samhälle.

Livsmedelskooperativet var hennes idé och hon slogs för att endast kvinnor skulle få vara medlemmar och handla där.

Kerstin Hesselgren (1872 – 1962) var en av Svenska Hems pionjärer. Hon ville att husmödrarna skulle sköta hem och hushåll på ett mer hygieniskt och rationellt sätt. Bort med dammvippor och in med dammsugare var hennes paroll!

Kerstin Hesselgren var Sveriges första bostadsinspektris och var med om att starta Fogelstadsgruppen i Södermanland. Hon satt tidigt i Stockholms kommunfullmäktige och invaldes som första kvinna i riksdagens första kammare 1921.

broome hesselgren

Emilia Broomé (1866 – 1925) är mindre känd idag men på sin tid omnämnd som den mest inflytelserika kvinnliga politikern. Trots att hon inte hade någon juristexamen satt hon i lagkommittén där hon inom äktenskapslagstiftningen lyckades övertyga sina (manliga) kollegor att upphäva mannens förmyndarskap över kvinnan. Hon var också en av dem som hårdast drev att kvinnor skulle få rätt att arbeta i statens tjänst – också som präster.

Ina Almén
Ina Almén

Ina Almén (1863 – 1938) var Svenska Hems verkställande direktör fram till 1911. Hon blev känd för sitt engagemang för personalen och sin förmåga att lösa de svårigheter man ställdes inför. Bland annat gjorde hon våren 1906 en inköpsresa till Tyskland, Holland och England för att hitta leverantörer som vågade trotsa den bojkott Svenska Hem utsattes för av Stockholms Specerihandlareförening.

Ezaline Boheman
Ezaline Boheman

Ezaline Boheman (1863 – 1939) var styrelseordförande för Svenska Hem   från starten 1905 till dess att föreningen gick ihop med Konsum Stockholm 1917. Hon beskrivs som en humoristisk person med ofantlig verksamhetslust. Ezaline Boheman var under många år samtidigt sekreterare inom kvinnornas rösträttsförening (L.K.P.R.) och redaktör för Svenska Turistföreningens Tidskrift.